Opslag 2024 er nu åbent for ansøgninger

Det gode børneliv er i fokus, når Partnerskab for Børneforskning nu åbner op for nye ansøgninger til forskningsprojekter på 0-6 års området. Partnerskabet lægger vægt på forskningsprojekter, som i tæt samarbejde med pædagoger og ledere vil afdække, hvordan danske børn får de bedste muligheder for at trives og udvikle sig.

Tre temaer skal afdække det gode børneliv

For at komme i betragtning til forskningsmidlerne skal projekterne ramme et eller flere af tre fastlagte temaer. 

Børneliv i dagtilbud: Trivsel, børnefællesskaber og deltagelsesmuligheder
Temaet sætter fokus på, hvad der har betydning for det gode børneliv med udgangspunkt i, at børn i dag tilbringer en stor del af deres hverdag i et dagtilbud (vuggestue, dagpleje eller børnehave).

Strukturer, organisering og pædagogisk ledelse i dagtilbud
Temaet har fokus på, hvordan strukturer, der møder børn, forældre og personale i dagtilbud, påvirker børnelivet og kvalitet i dagtilbuddet. Herunder rammevilkår og arbejdsbetingelser. 

Det nutidige børneliv
Temaet sætter fokus på hele barnets liv og hverdag. Projekter under temaet fokuserer på de forskellige arenaer, der præger børns hverdag, herunder familie, dagtilbud, fritid, venner, myndigheder og analoge og digitale arenaer i fællesskabsperspektiv.

Der kan søges frem til d. 15. maj 2024. Se hele opslaget her.

Hvordan ser det gode småbørnsliv ud? Og hvordan kan pædagoger, ledere og de pædagogiske uddannelser være med til at sikre, at børn får den bedst mulige start på livet?

De spørgsmål er det nu muligt for forskere og praktikere at dykke ned i. Partnerskab for Børneforskning uddeler i 2024 midler til forskning i det gode børneliv på 0-6 års området, og puljen er netop åbnet for ansøgninger. Det er et krav at forskningsprojekter, som støttes af partnerskabet udføres i samarbejde med enten dagtilbud, kommunale instanser eller pædagoguddannelserne. Og netop koblingen mellem forskningsinstitutionerne og det praktiske felt er styrken i partnerskabet, fortæller forperson for Partnerskab for Børneforskning, Agi Csonka.

"Afstanden mellem forskere og praktikere kan virke meget stor. Hvordan omsætter man lige erfaringerne fra dagligdagen til forskning, og hvordan anvender man aktivt resultaterne fra en forskningsrapport i den pædagogiske praksis? Med kravet om, at forskningsprojekter skal gennemføres som et reelt samarbejde mellem forskere og praktikere, er ambitionen, at partnerskabet støtter forskning af høj kvalitet, som samtidig er relevant og anvendelig i den pædagogiske praksis."

Partnerskab for Børneforskning er nedsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet med en ambition om, at forskningen skal bidrage til et bedre børneliv, fx ved at udvikle de pædagogiske uddannelser eller ved at styrke vores viden om de faktorer, som er vigtige for de mindste børns udvikling samt skabe en bedre forståelse af kvaliteten i dagtilbuddene.

De første forskningsprojekter er på trapperne

Partnerskab for Børneforskning er allerede i fuld gang med at uddele midler til gavn for børneforskningen. Partnerskabets første runde for ansøgninger skal nemlig endeligt behandles i bestyrelsen til december, fortæller Agi Csonka.

”Vi åbnede op for de første ansøgninger tidligere i år, og den runde nærmer sig nu sin afslutning. Som noget helt nyt er ansøgningerne blevet bedømt af både et videnskabeligt panel, der vurderer forskningskvaliteten og et praksispanel, som vurderer om forskningen er relevant og omsættelig. Kun de forskningsprojekter, der er vurderet højt af begge paneler, kan forvente en bevilling,” fortæller hun.

I alt har Uddannelses- og Forskningsministeriet afsat 200 millioner kroner over en fireårig periode til Partnerskab for Børneforskning. Opslaget lukker for ansøgninger d. 15. maj 2024. Du kan læse mere i opslaget eller finde en mulig samarbejdspartner her på www.borneforsk.dk.

Om Partnerskab for Børneforskning

Uddannelses- og Forskningsministeriet har over fire år afsat 50 millioner årligt til Partnerskab for Børneforskning. Partnerskabet skal blandt andet sikre, at forskningen både er praksisnær og forgår på et højt forskningsfagligt niveau. 

Partnerskab for Børneforskning uddeler en gang årligt bevillinger til forskningsprojekter rettet mod de mindste børn. Projekterne spænder bredt, men der lægges vægt på, at forskningen skal kunne anvendes af det pædagogiske personale og overordnet bidrage til at hæve kvaliteten i dagtilbuddene. Projekterne kan også fokusere på at styrke grundfagligheden i pædagoguddannelsen eller udvikle og forbedre de kommunale prioriteringer og investeringer på dagtilbudsområdet. Det er afgørende, at forskningsprojekterne udføres i samarbejde med pædagogiske praksisfelt, fx i form af dagtilbud, kommunale forvaltninger eller uddannelsesinstitutioner.