Kontakt til forskningsinstitutioner

Partnerskab for Børneforskning har et grundprincip om inddragelse af praksisfeltet som en aktiv partner i alle forskningsprojekter. Det kræves, at alle projekter udføres i samarbejde med mindst en professionshøjskole, en forskningsinstitution og en praksisorganisation, institution eller kommunal forvaltning. Det er derfor vigtigt, at praksisfeltet kan komme i dialog med forskere på danske forskningsinstitutioner om erfaringer, idéer til projekter og muligheder for samarbejde. Herunder findes derfor kontaktinformationer til danske forskningsinstitutioner, der arbejder inden for pædagogik. 


Københavns Universitet

Lektor Trine Øland
Mail: troeland@hum.ku.dk
Telefon: +45 27187368

Roskilde Universitet

Centerkoordinator Anne-Sophie Schröder
Mail: annschr@ruc.dk
Telefon: +45 61951193

Aarhus Universitet

Specialkonsulent Stine Trentemøller
Mail: stinet@edu.au.dk
Telefon: +45 93508555

Syddansk Universitet

Head of Research Support Esben N. Flindt 
Mail: enf@sdu.dk
Telefon: +45 40473773

Aalborg Universitet

Professor Charlotte Ringsmose
Email: cvr@ikl.aau.dk
Telefon: +45 24268555

VIA University College

AC-Fuldmægtig Dorthe Møller Johnsen
Mail: DOMJ@via.dk
Telefon: +45 87551899

VIVE

Forskningskoordinator Caroline Fogt Hjorth
Mail: cfoh@vive.dk
Telefon:+45 33480822

Danmarks Evalueringsinstitut

Områdechef Dina Celia Madsen 
Mail:dma@eva.dk
Telefon: +45 30290684

Professionshøjskolen UCN

Konstitueret forskningsleder Oline Pedersen
Mail: OLP@ucn.dk
Telefon: +45 72690709

Professionshøjskolen UCL

Docent Christina Haandbæk Schmidt
Mail: chhs1@ucl.dk
Telefon: +45 30135532

Professionshøjskolen Absalon

Forskningschef Kathrine Krageskov Eriksen
Mail: kke@pha.dk
Telefon: +45 72482646

Københavns Professionshøjskole

Leder Janne Hedegaard Hansen
Mail: jhha@kp.dk
Telefon:+45 51632770

Professionshøjskolen UC SYD

Docent Ane Bjerre Odgaard
Mail: abod@ucsyd.dk
Telefon: +45 72663117