Om Partnerskab for Børneforskning

Formål

Partnerskab for Børneforskning arbejder for at understøtte forskning, der bidrager til, at alle børn får de bedst mulige betingelser for at klare sig videre frem i livet, bl.a. ved at alle børn i dagtilbud trives, lærer, udvikler sig og dannes.

Forskningen skal bidrage til et bedre børneliv, en styrket grundfaglighed i pædagoguddannelsen og i pædagogernes efteruddannelse, samt styrket viden om kvalitet i dagtilbud og betydningsfulde faktorer for børns udvikling.

Organisering

Partnerskab for Børneforskning består af en bestyrelse, et repræsentantskab samt to vurderingspaneler – et videnskabeligt panel og et praksispanel.

Bestyrelsen leder partnerskabet og har beslutningskompetencen. Bestyrelsens arbejde understøttes af repræsentantskabet, som rådgiver bestyrelsen.  Vurderingspanelerne bedømmer indkomne ansøgninger på baggrund af vurderingskriterier fastsat af bestyrelsen. Bestyrelsen afgør, hvilke ansøgninger, der opnår bevilling.

Bestyrelsen er nedsat af uddannelses- og forskningsministeren. Bestyrelsen har konstitueret sig i efteråret 2022 og sidder for en fireårig periode.