Søg forskningspartner


Forskningssamarbejde om fritidspædagogikkens betydning for børn/unges fællesskaber og trivsel søges

Hvordan kan fritidspædagogikken understøtte børns fællesskaber, herunder hvilke pædagogiske greb (metoder, indhold mv.) kan være virksomme og hvordan kan vi skabe rammebetingelser (organisering, struktur mv.), som er understøttende? Dette ønskes undersøgt gennem samarbejdet.

Ansøges af Mette Rønø, Center for Uddannelse og Pædagogik, sammen med klubber i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Kontakt: meroe@ltk.dk


Forskningsinstitution og pædagogisk uddannelse søges til forskningssamarbejde om børns venskaber og ensomhed
 

Børns venskaber er afgørende for, om de kommer afsted i dagtilbud. Er der en lille hånd, der tager en og smiler til en? En der savner, ser en og er der? En, der vil lege? Det er os ansatte og forældre , der gør børn venneværdige eller venneløse og ensomme. Med vores kroppe, tone, forventninger og relationelle tilgang. Undersøgelsen vil se på, hvordan kan vi forebygge ensomhed.

Ansøges af Anne Søgaard sammen med dagtilbudsleder i Københavns Kommune.
Kontaktanne@annesogaard.dk


Forskningsinstitution og pædagogisk uddannelse søges til forskningssamarbejde om udvikling af en pædagogisk praksis, der tilgodeser børnenes intentioner
 

Vi har i 2023 været nysgerrige på børneperspektivet og børnefællesskaber og pædagogers andel ind i det. Vi vil gerne dykke endnu mere ned i det område, da vi oplever at det ikke får så meget plads, som det er ønskværdigt i en travl dag. Vi er optaget af, hvordan vi kan ændre praksis uden at gå på kompromis med det pædagogiske. Ligeledes undersøge hvordan vi kan være med til at understøtte børns deltagelsesmuligheder uden at pådutte tiltag og ændringer. Vi er optaget af at kigge på det enkelte barns intentioner. Vi ønsker at udfolde det emne mere og finde nye veje at gå sammen med børnene.

Ansøges af daglig leder Susi Klitfod fra Børnehuset Stjernen i Hillerød Kommune. 
Kontakt: skli@hillerod.dk

Ved ønske om at indgå i en forskningsansøgning som partnerkommune (forvaltning og/eller dagtilbud), har I mulighed for at komme på hjemmesiden ved at indsende formularen her, så forskningsinstitutioner og pædagogiske uddannelser kan kontakte jer.

Find forskningspartner

Find forskningspartner