Repræsentantskab

Repræsentantskabet har en rådgivende funktion i forhold til bestyrelsen. Bestyrelsen har den endelige beslutningskompetence i alle spørgsmål. 

Repræsentantskabet skal bidrage til, at:

 • Bestyrelsen har en systematisk dialog med aftagerne, som beskrevet i den politiske aftale
 • Der sker en bred inddragelse af de professionshøjskoler og universiteter, som har aktiviteter på børneforskningsområdet.

Repræsentantskabet skal anbefale områder, hvor der er behov for en styrket forskningsindsats, for bestemte typer af forskningsindsatser eller for særlige initiativer til formidling af den forskningsbaserede viden ift. praksis, uddannelse og politiske beslutningstagere. Der forudsættes samtidig et betydeligt samspil mellem repræsentantskabet og bestyrelsen om strategiarbejdet for partnerskabet, så den viden, som repræsentantskabet og bestyrelsen tilsammen besidder, kvalificerer arbejdet i Partnerskabet for Børneforskning.

Repræsentantskabetrådgiver bl.a. bestyrelsen i følgende:

 • Områder, hvor børneforskningen skal styrkes
 • Bidrag til en forskningsstrategi, herunder prioritering af temaer
 • Inddragelse og involvering af praksis i forskningsprojekterne
 • Forskningens indlejring i uddannelser ved professionshøjskolerne og universiteterne.

Herudover skal repræsentantskabet deltage i den løbende opfølgning på og evaluering af strategiens implementering samt bidrage til at skabe sammenhæng og koordinering mellem de forskellige forsknings- og uddannelsesmiljøer.


Partnerskabets repræsentantskab består af medlemmer fra følgende organisationer og institutioner:

 • BUPL Lederforeningen
 • Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)
 • Børne- og Undervisningsministeriet
 • Børns Vilkår
 • Dagsinstitutionernes Lands-Organisation (DLO)
 • Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
 • Dansk Magisterforening (DM)
 • FOA - Fag og Arbejde
 • Forældrenes Landsorganisation (FOLA)
 • Københavns Professionshøjskole
 • Landsforeningen for Socialpædagoger (LFS)
 • LEGO Fonden
 • Professionshøjskolen Absalon
 • Professionshøjskolen UCN
 • Pædagogernes Landssammenslutning (PLS)
 • Rådet for Børns Læring
 • Socialpædagogernes Landsforbund (SL)
 • Syddansk Universitet
 • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Aalborg Universitet