Samarbejde

Partnerskab for Børneforskning støtter forskningsprojekter inden for børneforskningsområdet med det formål at gavne børn inden for det pædagogiske praksisfelt. Forskningen skal være praksisnær, opretholde høje videnskabelige standarder og udføres i samarbejde med mindst én professionshøjskole, et universitet/forskningsinstitut samt en praksisorganisation/institution eller kommunalforvaltning.

Følgende sider har til formål at formidle kontakten mellem forskningsinstitutioner og praksisfeltet, herunder daginstitutioner, organisationer og/eller kommunalforvaltninger.

Hvis du ønsker at kontakte en forskningsinstitution, kan du finde yderligere oplysninger her.

Hvis du har en forskningsidé, en problemstilling eller ønsker at deltage i et forskningsprojekt, har du mulighed for at indsende dine kontaktoplysninger og en kort beskrivelse

Oplysningerne vil blive offentliggjort på www.borneforsk.dk som kontaktoplysninger med henblik på at formidle forskningssamarbejder.