De bedste betingelser for et godt børne- og ungeliv

Regeringen afsatte i 2021 i alt 200 millioner fra forskningsreserven og etablerede Partnerskab for børneforskning for at styrke og udvikle forsknings- og uddannelsesmiljøet på 0-6 års området. Målet er at sikre de bedste betingelser for det gode børneliv i de danske daginstitutioner, så børnene trives, udvikler sig og dannes i deres tid i institutionerne.

Forskning for de mindste

Partnerskab for børneforskning uddeler en gang årligt bevillinger til forskningsprojekter rettet mod de mindste børn. Projekterne spænder bredt, men der lægges vægt på, at forskningen skal kunne anvendes af det pædagogiske personale og overordnet bidrage til at hæve kvaliteten i dagtilbuddene. Projekterne kan også fokusere på at styrke grundfagligheden i pædagoguddannelsen eller udvikle og forbedre de kommunale prioriteringer og investeringer på dagtilbudsområdet. Det er afgørende, at forskningsprojekterne udføres i samarbejde med pædagogiske praksisfelt, fx i form af dagtilbud, kommunale forvaltninger eller uddannelsesinstitutioner. Læs mere om aktuelle opslag her.

Forskning på det fritidspædagogiske område

I 2024 uddeler partnerskabet også mindre bevillinger til forskning inden for det fritidspædagogiske område for børn og unge i alderen 0-18 år. Læs mere om det her.