FAQ

Er der en budgetskabelon?

Nej, der er ikke en budgetskabelon. Budgettet opstilles som et overordnet budget på maksimalt 10 budgetlinjer, der tydeligt viser projektets hovedaktiviteter, f.eks. løn, ph.d.-uddannelse, frikøb af pædagogisk personale mm. Bemærk, at budgettet bør rumme udgifter til alle deltagere i projektet, herunder hvordan udgifter til deltagelse af praksisfeltet dækkes, eksempelvis vikardækning for det pædagogiske personale, eventuelle projektansættelser og udgifter i forbindelse med formidling.

Kan man indgå i flere ansøgninger til Partnerskab for Børneforskning?

Ja, en institution kan godt indgå i flere ansøgninger og i forskellige konstellationer i ansøgninger til Partnerskabet. Ressourceallokering er dog et nøgleord, hvis en enkelt forsker ønsker at indgå i flere ansøgninger.

Er der en begrænsning på projektets længde?

Nej, der er ikke en begrænsning på projektperiode. Projektperioden bør afspejle projektets formål.       

Tæller litteraturlisten i antal anslag?

Litteraturlisten tæller ikke med i antal anslag. Litteraturlisten uploades som et selvstændigt bilag.

Kan forskningsprojektet omhandle specialenheder i dagtilbud eller specialdagtilbud under Serviceloven?

Ja. Alle former for dagtilbud kan indgå.