Småbørnsliv i det digitaliserede samfund


Formål
 

Projektet udgøres af 6 praksisnære studier, som samlet belyser, hvad den gennemgribende digitalisering af samfundet betyder for små børns liv og udvikling i og uden for pædagogiske institutioner.

Projektet kortlægger omfanget af digitale medier i små børns liv hjemme og i dagtilbud og udforsker, hvordan de præger forskellige børns deltagelsesformer og sociale samspil, samt hvad digitaliseringen betyder for forældres og pædagogers samarbejde, praksis og idealer ift. børn og opdragelse.

Relevans
 

De sidste 15 år er samfundet blevet gennemdigitaliseret med omfattende konsekvenser for kommunikations- og omgangsformer og dermed for muligheder, vidensformer, samfundsorganisering. Både nationalt og internationalt er der intense diskussioner om fordele og ulemper, og ikke mindst hvad digitaliseringen betyder for børn kognitivt, socialt, udviklingsmæssigt.

Reelt er der dog ret begrænset viden om, hvad den digitale omstillingsproces har af betydning for konkrete børn såvel som mere overordnet for barndom, socialiseringsprocesser, pædagogik og samfund. Det er afsættet for dette grundforskningsprojekt, der på én gang vil skabe viden om et samfundsaktuelt fænomen og bidrage til udviklingen af pædagogisk arbejde gennem tæt samarbejde med det pædagogiske fagfelt.

Forskere
 

Projektet udføres af lektor Kira Saabye Christensen og lektor Karen Prins begge fra Københavns Professionshøjskole og lektor Andreas Lieberoth, lektor Karen Ida Dannesboe og professor Eva Gulløv fra Aarhus Universitet.

Sidstnævnte er projektets leder. Til projektet tilknyttes også 2 ph.d. stipendiater, der skal ansættes ved Aarhus Universitet.

Organisation og samarbejdspartnere
 

De 6 undersøgelser finder sted i tæt samarbejde med 6 dagtilbud i københavnsområdet og Nordjylland.

Udover et tæt samarbejde gennem hele forskningsprocessen med de involverede dagtilbudsledere, ansatte og forældre, er der til sparring og rådgivning nedsat en referencegruppe bestående af repræsentanter fra en række relevante organisationer samt et international board af prominente forskere inden for pædagogik, barndom, digitale medier og forskningsetik.

Udkomme
 

Projektets resultater vil blive formidlet ved en afsluttende konference for fagfeltet, samt i diverse publikationer rettet mod det pædagogiske fagfelt såvel som relevante forskningsmiljøer nationalt og internationalt. Derudover skal resultaterne indgå i undervisningsforløb for pædagogstuderende og kandidatstuderende. Endelig vil der være en kunstnerisk bearbejdelse med henblik på formidling til en bredere offentlighed.