Børns liv i velfærdsstaten (BLIV)


Det overordnede fokus i projektet
 

Projektet ”Børns liv i velfærdsstaten” (BLIV) undersøger hvordan tidlig opsporing og indsatser i dagtilbud virker og får betydning i konkrete børns liv. Det er relevant da tidlig opsporing og tidlige indsatser er blevet en central opgave for dagtilbud og en opgave, der optager forvaltninger, pædagoger og andre fagprofessionelle. Vi ved imidlertid ikke meget om, hvordan og hvorvidt de politisk besluttede og faglige opsporings- og indsats-praksisser, vi aktuelt organiserer i kommuner og dagtilbud har konkret betydning for og i børns liv.

I projektet ser vi derfor med børnene i deres institutionelle hverdagsliv, men også med pædagogerne for at forstå hvordan tidlig opsporing og indsatser stiller sig i børns og pædagogisk personales fælles liv i dagtilbud.

Det er særligt interessant for
 

Projektets viden er vigtig for pædagogisk personale og deres ledere; for forvaltning, PPR og den kommunalpolitiske ledelse; og ikke mindst for studerende, der uddanner sig til arbejde i feltet.

Projektets samarbejdspartnere
 

Projektet udarbejdes i et partnerskab mellem forskere fra SDU, UCL, UC SYD samt forvaltning og i alt fire dagtilbud i Odense og Esbjerg kommune.

Projektets forskere er:

  • Line Togsverd, ph.d., Docent, UC SYD,
  • Christina Haandbæk Schmidt, ph.d., Docent UCL
  • Ane Bjerre Odgaard , ph.d., Docent, UC SYD
  • Kurt Bendix-Olsen, ph.d. Lektor, UCL
  • Hjørdis Brandrup Kortbek ph.d., adjunkt, UCL
  • Christina Holm Poulsen, ph.d. Lektor, UC SYD
  • Benedicte Bernstorff, ph.d. Lektor, UC SYD
  • Christian Gerlach, ph.d., dr. psych, SDU
  • Anja Hvidtfeldt Stanek, ph.d., Lektor, ved institut for psykologi, SDU (bevillingsmodtager og projektets forskningsleder).

Projektstruktur 
 

Projektet er organiseret som et praksisforskningsprojekt, hvor forskere og to ph.d.-studerende arbejder tæt sammen med to dagtilbud i hver kommune samt kommunernes PPR og forvaltninger om at udforske de tidlige opsporings- og indsats-praksisser og deres betydninger.

Der holdes praksisforskningsmøder, hvor projektets empiri, fund og problematikker drøftes og vi sammen bliver klogere.

Forventninger til projektet
 

Bevillingen giver mulighed for at forene vores forskningsmæssige kompetencer og interesser i et studie, der giver konkret og nuanceret viden om hvordan tidlig indsats og opsporing forstås, forvaltes og praktiseres i dagtilbud og forvaltning og får betydning i og for konkrete børns liv.

Vi forventer særligt at kunne få indblik i hvad der har betydning for børns liv i dagtilbud samt hvad det er for pædagogiske og kommunale tilgange, som ser ud til at støtte dem og hvilke, der ikke gør.

En viden der vil komme både pædagogisk personale og deres ledere, pædagogstuderende og aktører og fagprofessionelle på de organiserende og støttende niveauer i kommunerne til gavn.