Nu åbner pulje til forskning i det gode børneliv

Partnerskab for Børneforskning er sat i verden for at styrke den pædagogiske praksisnære forskning rettet mod de mindste børn på 0-6 år. Nu åbner partnerskabet for de første ansøgninger til forskningsbevillinger.

Nu er det muligt at søge forskningsmidler til forskning i det gode børneliv for de 0-6 årige. Foto: Colourbox

Hvad er det gode småbørnsliv? Hvordan får børn de bedste betingelser, hvor de trives, lærer, dannes og udvikler sig i deres dagtilbud? Det er nogle af de spørgsmål, forskere, i tæt samarbejde med praksisfeltet, nu får mulighed for at besvare gennem forskningsprojekter støttet af Partnerskab for Børneforskning.

Partnerskab for Børneforskning er etableret for at understøtte, styrke og udvikle den praksisnære forskning på børneområdet. Det er et krav, at forskningsprojekter støttet af partnerskabet foregår i samarbejde med de pædagogiske uddannelser, involverer dagtilbud eller kommunale instanser og er i regi af et universitet eller et forskningsinstitut. Målet er, at forskningen skal bidrage til et bedre børneliv, en styrket grundfaglighed i de pædagogiske uddannelser, skabe en bedre forståelse af kvaliteten i dagtilbuddene og styrke vores viden om de faktorer, som er vigtige for de mindste børns udvikling.

Uddannelses og forskningsministeriet har over fire år afsat 50 millioner årligt til Partnerskab for Børneforskning. Partnerskabet skal blandt andet sikre, at forskningen både er praksisnær og forgår på et højt forskningsfagligt niveau.

Tre temaer skal afdække det gode børneliv

For at komme i betragtning til forskningsmidlerne skal projekterne ramme et eller flere af tre fastlagte temaer.

 • Børneliv i dagtilbud: Trivsel, børnefællesskaber og deltagelsesmuligheder
  Temaet sætter fokus på, hvad der har betydning for det gode børneliv med udgangspunkt i, at børn i dag tilbringer en stor del af deres hverdag i et dagtilbud (vuggestue, dagpleje eller børnehave).
 • Strukturer, organisering og pædagogisk ledelse i dagtilbud
  Temaet har fokus på, hvordan strukturer, der møder børn, forældre og personale i dagtilbud, påvirker børnelivet og kvalitet i dagtilbuddet. Herunder rammevilkår og arbejdsbetingelser.
 • Det nutidige børneliv
  Temaet sætter fokus på hele barnets liv og hverdag. Projekter under temaet fokuserer på de forskellige arenaer, der præger børns hverdag, herunder familie, dagtilbud, fritid, venner, myndigheder og analoge og digitale arenaer i fællesskabsperspektiv.

FAKTA

 • Ansøgningsrunden løber fra d. 15. marts 2023 med deadline d. 22. juni 2023
 • Der er afsat 50 mio. kr. årligt til at styrke den pædagogiske forskning i 2021-2024
 • Se hele opslaget her

KONTAKT

Sekretariat for Partnerskab for Børneforskning
Tlf.: 21656715
Mail kontakt@borneforsk.dk