Knap seks millioner til forskning i børn og unges fritidsliv

Partnerskab for Børneforskning opslår midler til forskning i det fritidspædagogiske område for børn og unge på 0-18 år. Midlerne skal være med til at afdække fritidslivets indflydelse på børn og unges hverdag, hvor trivsel og deltagelse i fællesskaber har stor betydning.

Foto: Colourbox

Vi ved at børn og unges fritid, og hvordan de bruger den, er vigtig. Men vi ved ikke nok om, hvilken betydning det har for det gode børne- og ungeliv, at børn bruger en stor del af dagen i et dag-, skole- eller fritidstilbud. Derfor blev der på finansloven i 2023 afsat 5.9 millioner til forskning i fritidspædagogikken, og nu åbner Partnerskab for Børneforskning for puljen.

Der kan søges støtte til forskningsprojekter inden for det fritidspædagogiske område for børn og unge i alderen 0-18 år, hvor børn og unge er sammen med fagprofessionelle. Ansøgningerne skal være inden for det overordnede tema ”Trivsel, børnefællesskaber og deltagelsesmuligheder.”

Det er afgørende, at projekter støttet af Partnerskab for Børneforskning er stærkt forankret i praksis. Det kan være gennem et samarbejde mellem en forskningsinstitution og en professionshøjskole, et fritidstilbud og/eller en kommunal forvaltning, og der lægges vægt på, at samarbejdet starter allerede i ideudviklings- og ansøgningsfasen.

Opslaget lukker den 15. maj 2024 kl. 12:00.

Yderligere information:

www.borneforsk.dk
Mail: kontakt@borneforsk.dk